صفحه ۵۱۹

( درس 158)

خطبه 106 (قسمت دوم)

ادامه توصیف اسلام و توضیح یک تشبیه

میدان مسابقه اسلام

مرگ، پایان خط مسابقه

ویژگی ها و امتیازات مسابقه

نقش ایمان و عمل صالح

جایگاه دنیا و آخرت در مسابقه اسلام

توصیف پیامبراکرم (ص)

راهنما بودن پیامبر(ص)

امین و گواه بودن پیامبر(ص)

نعمت و رحمت بودن پیامبر(ص)

دعاهای امام (ع) برای پیامبر اسلام (ص)

دعا جهت حشر با پیامبر(ص)

ناوبری کتاب