صفحه ۵۱۶

و بردبار باشند. کسانی که با مشکلات زیاد و سختی ها روبرو می‎شوند و می‎خواهند در برابر این مشکلات شکیبایی کنند نیاز به یک محافظ و سپر دارند، که بر اساس فرمایش امیرالمؤمنین (ع) اسلام سپر چنین افرادی است. به این معنا که می‎بایست در مشکلات و سختی ها صابر باشی، آن وقت اسلام هم تو را حفظ می‎کند که به پرتگاه سقوط نکنی و وارد دوزخ نشوی.

توصیفی دیگر از اسلام

"فهو أبلج المناهج، و أوضح الولائج"

( پس اسلام آشکارترین راهها، و روشن ترین راهروهاست.)

"أبلج" به معنای واضح تر و روشن تر می‎باشد، و "مناهج" به معنای راه و روش آشکار می‎آید. "ولائج" جمع "ولیجة" به معنای راه ورود و نیز پناهگاه است. در کوهها که انسان عبور می‎کند گاهی لازم است از کوههای سختی عبور کند و بالای آنها برود تا به کوه یا دره دیگر برسد. در چنین شرایطی ممکن است راه باریک و مطمئنی در داخل کوه پیدا شود که انسان را به مقصد برساند. به این راه "ولیجة" گفته می‎شود که هم مطمئن است و داخل کوه می‎باشد و هم راه کوتاه و باریکی است که انسان را به مقصد می‎رساند. کأنه این هم یک پناهگاه است؛ برای این که انسان بالای کوه ممکن است پرت شود، اما اینجا یک راه باریکی است که او را حفظ می‎کند و به مقصد می‎رساند. اصل این کلمه از ماده "ولج" به معنای وارد شدن و یا فرورفتن در چیزی است، و به لحاظ این که انسان در راههای کوهستانی به یک معنا داخل کوهها می‎شود به آن راهها "ولیجة" گفته می‎شود.

حضرت می‎فرماید: اسلام واضح ترین و آشکارترین راههاست. آن راه واضحی که انسان را واقعا به حق و حقیقت می‎رساند اسلام است.

ناوبری کتاب