صفحه ۵۱۵

14 - موجب اطمینان

"و ثقة لمن توکل"

( و اطمینان [ قرار داد] برای کسی که توکل کرد.)

کسی که توکل می‎کند و می‎خواهد راهی را برود، می‎بایست اطمینان و آرامش داشته باشد که این راه به خطا نمی رود و پرتگاه نیست. حضرت امیر(ع) می‎فرماید: هر کسی توکل کند و راهی را بخواهد برود، اسلام سبب وثوق اوست و موجب می‎شود اطمینان و آرامش پیدا کند.

15 - آسایش و راحتی

"و راحة لمن فوض"

( و آسایش [ قرار داد] برای کسی که کارش را واگذار نمود.)

هر کسی که امور و کارهای خود را به خداوند واگذار کند آسایش می‎یابد. مقصود از تفویض و واگذاشتن کارها، تفویض آنها به خداوند است. بنابراین هر کس امور خود را به خداوند واگذار نماید، اسلام سبب راحتی و آسایش او خواهد شد که در راه خود گم نمی شود و به هدف می‎رسد و مشکلات راهش برطرف می‎گردد.

16 - سپر مشکلات

"و جنة لمن صبر"

( و سپر [ قرار داد] برای کسی که شکیبایی کرد.)

"جنة" به معنای سپر است. اسلام سپر کسانی است که در مشکلات و حوادث صابر

ناوبری کتاب