صفحه ۵۰۵

"خطبه 106 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"ألحمد لله الذی شرع الاسلام، فسهل شرائعه لمن ورده، و أعز أرکانه علی من غالبه. فجعله أمنا لمن علقه، و سلما لمن دخله، و برهانا لمن تکلم به، و شاهدا لمن خاصم به [ عنه ]، و نورا لمن استضأ به، و فهما لمن عقل، و لبا لمن تدبر، و آیة لمن توسم، و تبصرة لمن عزم، و عبرة لمن اتعظ، و نجاة لمن صدق، و ثقة لمن توکل، و راحة لمن فوض، و جنة لمن صبر. فهو أبلج المناهج، و أوضح الولائج، مشرف المنار، مشرق الجواد، مضئ المصابیح ."

خطبه ای را که در این جلسه شروع می‎کنیم از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول بیان ویژگی های دین اسلام است؛ و بخش دوم درباره پیامبراکرم (ص) می‎باشد؛ و در بخش سوم امیرالمؤمنین (ع) به سرزنش و ملامت اصحاب خود می‎پردازند.

اختصاص ستایش به خداوند

"ألحمد لله الذی شرع الاسلام"

( ستایش مخصوص خداوندی است که اسلام را آشکار ساخت.)

الف و لام در "ألحمد" برای جنس است. یعنی جنس ستایش مخصوص خداوند است. لام در "لله" نیز برای اختصاص است.

ناوبری کتاب