صفحه ۴۹۷

افراد ضعیف جامعه خطایی سر زد آنان را محاکمه و مجازات کند اما از گناهان بزرگ افراد قدرتمند و صاحب نفوذ چشم پوشی و اغماض نماید. و شاید کنایه ای هم به عدم رعایت مساوات قضایی در زمان خلفا باشد.

5 - تقسیم عادلانه بیت المال

"و اصدار السهمان علی أهلها"

( و برگرداندن سهم ها بر اهل آنها.)

"اصدار" به معنای برگرداندن است؛ و "سهمان" جمع "سهم" است. "اصدار السهمان علی أهلها" یعنی: برگرداندن سهم ها بر اهلش؛ مثل این که سهام مردم از بیت المال داده نشده و در جای دیگری مصرف شده است و حالا باید به اهلش برگرداند.

وظیفه پنجم امام این است که سهم های بیت المال - اعم از غنائم و خمس و زکات و امثال آن - را به اهلش برساند و تقسیم کند، و این طور نباشد که غنائم یک کشور به طور کلی به مروان و امثال او داده شود و بقیه مردم محروم باشند.

همان طور که گفتم چون حضرت این خطبه را در همان اوایل بیعت مردم با او ایراد کرده بودند می‎خواهند به آنها بفهمانند که اگر شما که با من بیعت کرده اید تصور می‎کنید من در تقسیم بیت المال همان روش خلفا - بویژه عثمان - را ادامه می‎دهم، خیالتان راحت باشد که من آن کارها را انجام نمی دهم بلکه تنها حکم خدا را اجرا می‎کنم.

شتاب در استفاده از درخت دانش

"فبادروا العلم من قبل تصویح نبته، و من قبل أن تشغلوا بانفسکم عن [ مستثار] مستنار العلم من عند أهله"

( پس بشتابید به سوی علم و دانش پیش از خشک شدن گیاه آن، و پیش از آن که به خودتان مشغول و بازداشته شوید از طلب نور علم از اهل آن.)

ناوبری کتاب