صفحه ۴۸۷

( درس 156)

خطبه 105 (قسمت سوم)

نهی از درخواست های نابجا

کم و زیاد شدن عبارات روایات

سه احتمال در کلام امام (ع)

وظایف امام

1 - پند و اندرز

2 - تلاش در خیرخواهی

3 - زنده کردن سنت

4 - اجرای حدود بدون تبعیض

5 - تقسیم عادلانه بیت المال

شتاب در استفاده از درخت دانش

وظیفه نهی از منکر و ترک آن

پاسخ به یک اشکال

سه ویژگی آمران به معروف و ناهیان از منکر

سرانجام واعظان بی عمل

ناوبری کتاب