صفحه ۴۷۸

جامعه بی تفاوت نباشند. خلاصه اگر به کسی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر تذکری داده شود، حق ندارد اعتراض کند که چرا به او تذکر داده اند. زیرا هیچ کس معصوم نیست، و انسان هر منصبی هم که داشته باشد ممکن است اشتباه کند.

ولایت و معنای آن

نکته دیگر، همان طور که عرض کردم در لسان آیات و روایات "ولایت" به معنای دوستی تنها نیست. زیرا اگر ولایت فقط به معنای دوستی باشد دیگر تصرف لازم ندارد؛ در صورتی که معمولا وقتی در قرآن کریم ولایت ذکر می‎شود به دنبال آن یک نوع تصرفی هم می‎آید.

به عنوان نمونه - علاوه بر آیه ای که ذکر شد - در سوره بقره می‎فرماید: (ألله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور) سوره بقره (2)، آیه 257. "خداوند ولی و سرپرست مؤمنان است؛ آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی بیرون می‎برد." این که خداوند مؤمنان را از تاریکی ها به سوی نور می‎برد، ولایت خدا را می‎رساند. در ادامه درباره کافران می‎فرماید: (والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات ) همان. "و کافران سرپرستشان طاغوت است که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی ها بیرون می‎برد." تصرف یا ولایت طاغوت نیز این است که کافران را از روشنایی به سوی تاریکی ها می‎کشاند.

در اینجا بخش دیگری از خطبه شروع می‎شود که دربرگیرنده موعظه و اندرز به مردم است.

ناوبری کتاب