صفحه ۴۶۸

واسعة".النهایة فی غریب الحدیث، ج 2، ص 482، واژه "شغر". البته "شاغرة" به معنای "خالیة" هم آمده است که این معنا برای اینجا مناسب تر است.

حضرت باز خطاب به مردم زمان خود ادامه می‎دهد: شما مردم پس از رحلت پیامبراکرم (ص) با دنیا برخورد کردید و با آن مصادف شدید در حالی که دنیا برای شما به مانند یک سایه گسترده بود. البته این سایه پایدار و همیشگی نخواهد بود و بالاخره تمام خواهد شد. در واقع امیرالمؤمنین (ع) دنیا را برای مردم پس از پیامبر به سایه ای تشبیه فرموده که از آفتاب گرم به آن پناه می‎برند اما این سایه ادامه ندارد و بالاخره تمام خواهد شد. اگر مخاطب حضرت، خصوص بنی امیه نیز باشند حکومت آنان هم حدود هشتاد و سه سال و چهار ماه بوده است و در این مدت زمین برای آنها گسترده و خالی بود ولی سرانجام به پایان رسید. و حضرت خطاب به آنها یا خطاب به عموم مردم پس از پیامبر می‎فرماید: شما بسیاری از شهرها و کشورها را فتح می‎کنید و در تقسیم بیت المال دستتان باز است. آنها در تقسیم بیت المال کارهای عجیبی انجام می‎دادند. مثلا املاک و باغهای زیادی به طلحه و امثال او داده شد و هر طور که می‎خواستند در بیت المال تصرف می‎کردند و کار آنها براساس و معیاری که شریعت معین کرده باشد نبود.

می‎فرماید: و به خدا قسم شما با دنیا برخورد کردید در صورتی که دنیا برای شما یک سایه کشیده شده است تا یک زمان معینی؛ پس زمین برای شما گسترده و خالی می‎باشد.

خانه نشینی رهبران حق

"و أیدیکم فیها مبسوطة ، و أیدی القادة عنکم مکفوفة ؛ و سیوفکم علیهم مسلطة ، و سیوفهم عنکم مقبوضة"

( و دست های شما در زمین باز، و دست های رهبران از شما بازداشته شده است؛ و شمشیرهای شما بر آنها مسلط، و شمشیرهای آنان از شما باز گرفته شده است.)

ناوبری کتاب