صفحه ۴۵۹

"خطبه 105 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"حتی بعث الله محمدا(ص) شهیدا و بشیرا و نذیرا، خیر البریة طفلا، و أنجبها کهلا، و أطهر المطهرین شیمة ، و أجود [ و أمطر] المستمطرین دیمة .

فما احلولت لکم الدنیا فی لذتها، و لا تمکنتم من رضاع أخلافها، الا من بعد ما صادفتموها جائلا خطامها، قلقا وضینها، قد صار حرامها عند أقوام بمنزلة السدر المخضود، و حلالها بعیدا غیر موجود. و صادفتموها، والله، ظلا ممدودا الی أجل معدود؛ فالا رض لکم شاغرة ، و أیدیکم فیها مبسوطة ، و أیدی القادة عنکم مکفوفة ، و سیوفکم علیهم مسلطة ، و سیوفهم عنکم مقبوضة .

ألا ان لکل دم ثائرا، و لکل حق طالبا؛ و ان الثائر فی دمائنا کالحاکم فی حق نفسه، و هو الله الذی لا یعجزه من طلب، و لا یفوته من هرب. فاقسم بالله یا بنی أمیة عما قلیل لتعرفنها فی أیدی غیرکم و فی دار عدوکم."

محتوا و زمان ایراد خطبه

این خطبه نیز همانند بسیاری از خطبه های دیگر تقطیع شده است. زیرا حضرت بدون مقدمه فرمایش خود را با "حتی بعث" شروع نمی کنند؛ و به نظر می‎رسد مطالب و عباراتی از ابتدای خطبه حذف شده است.

این بخش از خطبه از سه قسمت تشکیل شده است: ابتدا به توصیف

ناوبری کتاب