صفحه ۴۴

خواندن بود از انحراف و اشتباه مصون باشد، برعکس ممکن است همین تندی و افراطی گری عاملی شود که او را از دین هم خارج کند؛ هر چند او خود را اول متدین روی زمین بداند.

اهمیت جنگ های امیرالمؤمنین (ع)

جنگ های امیرالمؤمنین (ع) جنگ های خیلی مهمی است و از این جهت امتیاز آن حضرت را نشان می‎دهد. زیرا در زمان پیغمبراکرم (ص) مسأله خیلی واضح بود و جای شک و شبهه برای مسلمانان نبود؛ چون پیغمبر با کفار و مشرکین جنگ می‎کرد و وظیفه مسلمانان روشن و واضح بود. هر کس مسلمان بود می‎گفت: با کفار و مشرکینی که با اسلام درافتاده اند باید جنگید؛ البته آن هم نه با هر کافری، بلکه کفاری که با اسلام و مسلمانان درگیر بودند. پیامبراکرم (ص) در جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب و... با کفار و مشرکان جنگیدند. اما در زمان امیرالمؤمنین (ع) جنگ مسلمان با مسلمان بود. آن هم چه کسانی ! در جنگ جمل، امیرالمؤمنین (ع) با طلحه و زبیر که دو نفر از صحابه معروف پیغمبر بودند جنگ می‎کند. وانگهی عایشه، ام المؤمنین و همسر پیغمبر است و با آن موقعیتش بر شتر سوار شده و جنگجویان در اطراف او قرار گرفته اند. این چنین جنگی در ذهن انسانهای کم بصیرت که البته ممکن است خیلی هم مقدس باشند بسیار شبهه انگیز است. بعضی از مردم به شتری که عایشه بر آن سوار شده بود تبرک می‎جستند؛در تاریخ طبری (ج 4، ص 523) آمده است: بعضی از طایفه ازدیان، پشکل شتر عایشه را می‎گرفتند و بو می‎کشیدند و می‎گفتند: پشکل شتر مادرمان است، بوی مشک می‎دهد. اطراف شتر عایشه و برای دفاع از آن، چند هزار نفر جنگیدند و بسیاری کشته شدند، به خاطر این که مثلا از شتر عایشه ام المؤمنین دفاع کنند. حضرت در جنگ جمل با چنین کسانی می‎جنگید. در جنگ نهروان نیز حضرت با آدمهای نماز شب خوان، مقدس و قرآن خوان جنگ می‎کنند. از این جهت جنگ های امیرالمؤمنین (ع) به اصطلاح امروزی ها سؤال برانگیز است. حضرت این

ناوبری کتاب