صفحه ۴۳۶

بنابراین در این دنیا طبیعی است که سیاست افراد و گروههایی اقتضا کند که خود را مسلمان بدانند ولی حقایق اسلام را نادیده بگیرند و آن را زیر پا بگذارند؛ یا این که بعضی افراد فریبکار پیدا شوند و ادعای پیامبری یا امامت کنند و بعضی پست های دینی را اشغال کنند و درنتیجه مردم را منحرف نمایند. این چیزها در عالم طبیعت و عالم ماده که عالم اسباب و مسببات و اختیار و عالم امتحان است یک امر طبیعی به شمار می‎آید. وظیفه هر کدام از ما این است که تحقیق و تفحص کرده و حق را بیابیم و از آن پیروی کنیم.

این خطبه نیز تمام شد؛ و حالا خطبه 104 را شروع می‎کنیم.

"خطبه 104 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"أما بعد، فان الله سبحانه بعث محمدا(ص) و لیس أحد من العرب یقرأ کتابا، و لا یدعی نبوة و لا وحیا؛ فقاتل بمن أطاعه من عصاه، یسوقهم الی منجاتهم، و یبادر بهم الساعة أن تنزل بهم. یحسر الحسیر، و یقف الکسیر، فیقیم علیه حتی یلحقه غایته، الا هالکا لا خیر فیه."

شباهت با خطبه سی و سوم

مضمون این خطبه تکرار خطبه سی و سوم نهج البلاغه است، که بعضی عبارتها در دو خطبه تفاوت می‎کند ولی مضمون هر دو یکی است.

مرحوم سید رضی نیز با توجه به تکراری بودن مضمون دو خطبه، در پایان این خطبه می‎گوید: "و قد تقدم مختار هذه الخطبة ، الا أننی وجدتها فی هذه الروایة علی

ناوبری کتاب