صفحه ۴۳۳

می‎دهد و این شخص نتیجه ای بر کار خود مشاهده نمی کند وظیفه نمی داند که خود را به اجتماع عرضه کند؛ زیرا که تلاش خود را حتی برای اتمام حجت نیز مفید و کارساز نمی بیند.

در هر صورت امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: ای مردم ! زود باشد که بیاید بر شما زمانی که اسلام در آن زمان وارونه می‎شود. یعنی مردم به ظاهر از اسلام خارج نمی شوند و نمی گویند مسلمان نیستیم، ولی اسلام به صورتی وارونه نشان داده می‎شود که از حقایق تهی است. امکان دارد شعائر و یا خرافاتی به نام دین ارائه شود؛ ولی واقعیت های اسلام و احکام و موازین اسلامی معرفی و اجرا نمی شود.

به عنوان مثال بنی امیه با این که ادعای خلافت پیامبر می‎کردند و خود را خلیفه رسول خدا به شمار می‎آوردند ولی بعضی از آنها علنا مشروبخواری می‎کردند و مثلا یکی از آنها با کنیز خود در حوض شراب رفت و کنیز خود را با حالت جنابت فرستاد تا امام جماعت بشود و یا معاویه در روز چهارشنبه نماز جمعه خواند.تاریخ الاسلام، تألیف شمس الدین ذهبی (ج 3، ص 667) می‎نویسد: ولید بن عقبه که از طرف عثمان بن عفان حاکم کوفه بود نماز صبح را در حالت مستی 4 رکعت خواند و در جواب مردم که به او اعتراض کردند گفت: اگر خواسته باشید بیشتر بخوانم. و در مروج الذهب (ج 3، ص 32) می‎نویسد: معاویه در روز چهارشنبه نماز جمعه خواند. و همچنین در مروج الذهب (ج 3، ص 215)؛ و کامل ابن اثیر (ج 5، ص 264 و 289 تا 291)؛ و تتمة المنتهی (ص 128 تا 131) می‎نویسد: ولید بن یزید بن عبدالملک مروان با کنیزش در حوض شراب رفت و بعد کنیز خود را با حالت جنابت فرستاد تا امام جماعت شود. با این کارها دیگر معلوم می‎شود که اسلام چگونه وارونه شده است. در چنین شرایطی نام اسلام برده می‎شود اما از حقایق اسلام در جامعه و در بین مردم و بویژه زمامداران خبری نیست. پس همان طور که کاسه آب وقتی وارونه و کفاء شود همه آبها می‎ریزد و تنها یک نمی از آن باقی می‎ماند و به کاسه می‎چسبد، از اسلام نیز همین یک نم - که شعار و نام آن باشد - باقی خواهد ماند و حقایق و واقعیت های آن از بین خواهد رفت.

ناوبری کتاب