صفحه ۴۳۱

"خطبه 103 - قسمت چهارم"

"أیها الناس ! سیاتی علیکم زمان یکفا فیه الاسلام، کما یکفا الانأ بما فیه. أیها الناس ! ان الله قد أعاذ کم من أن یجور علیکم، و لم یعذکم من أن یبتلیکم، و قد قال جل من قائل: (ان فی ذلک لا یات و ان کنا لمبتلین ) سوره مؤمنون (23)، آیه 30.."

در آخرین بخش از خطبه ای که در درس گذشته می‎خواندیم حضرت علی (ع) در مورد زمان و شرایطی هشدار دادند که در آن هنگام هیچ کس نجات نمی یابد و در امان نمی ماند مگر مؤمن گوشه گیر و انزوا طلب. در ادامه باز امام (ع) نسبت به زمان و شرایطی هشدار می‎دهند که اسلام وارونه می‎شود، و می‎فرمایند:

اسلام واژگون

"أیها الناس ! سیاتی علیکم زمان یکفا فیه الاسلام، کما یکفا الانأ بما فیه"

( ای مردم ! زود باشد زمانی بر شما بیاید که در آن اسلام وارونه شود، همان گونه که ظرف با آنچه در آن است وارونه گردد.)

"کفأ، یکفأ، کفأ و کفأ" به معنای وارونه شدن می‎آید. در حقیقت همان تعبیری است که در فارسی هم داریم و می‎گوییم کاسه کفاء (کپ) شد، یعنی وارونه شد و هر چه آب داشت همه آن ریخت و فقط یک نمی به کاسه چسبیده است.

ناوبری کتاب