صفحه ۴۲۷

غیبت ها و افشاگری ها گناه است و مصداق آیه شریفه فوق می‎باشد. روش صحیح این است که انسان بیشتر به عیوب خود بپردازد. و فرضا اگر کسی در دوران جوانی اشتباه و یا گناهی کرده و اکنون هم توبه کرده است، او را رها کنیم و بگذاریم به خدمت خود مشغول باشد.

گشایش درهای رحمت الهی بر هدایتگران

"أولئک یفتح الله لهم أبواب رحمته، و یکشف عنهم ضرأ نقمته"

( آنان کسانی هستند که خداوند درهای رحمت خود را برایشان می‎گشاید، و سختی کیفر خود را از آنان برمی دارد.)

"ضراء" از ماده "ضرر" است و به معنای ضرر شدید می‎آید.

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: این افرادی که انسانهای خوب و پاکی هستند و بد زبان نمی باشند و نمی خواهند آبروی مردم را بریزند، بلکه می‎خواهند بین مردم التیام دهند و صمیمیت ایجاد کنند و جاذبه آنان بیشتر از دافعه شان می‎باشد، خداوند درهای رحمت خود را برایشان باز می‎کند و ضرر نقمت و عذاب خود را از آنان برطرف می‎سازد. و چه بسا که به خاطر این افراد باران ببارد و دعا مستجاب شود و بسیاری از بلاها برطرف گردد و خداوند شدت کیفر و عذاب خود را به خاطر آنان برطرف نماید.

توضیحات مرحوم سید رضی و نقد آن

با این که هنوز یک فراز از خطبه باقی است و تمام نشده عبارت مرحوم سید رضی را در اینجا برای شما می‎خوانم که بعضی از لغات را شرح داده است. ایشان در پایان این خطبه می‎نویسد:

ناوبری کتاب