صفحه ۴۲۴

باید مواظب خود باشد تا منحرف نشود و بی تقوایی نکند. ولی گاهی شرایط به صورتی است که اگر انسان بخواهد مسئولیت اجتماعی بپذیرد و با مردم سروکار داشته باشد غیر از بارکشی کار دیگری با او ندارند و او هم باید دروغ و تملق بگوید و با انواع بندوبست ها زندگی خود را اداره کند؛ در این شرایط است که اگر تنها باشد راحت تر و سالم تر است.

منزویان هدایتگر

"أولئک مصابیح الهدی، و أعلام السری"

( آنان چراغهای هدایت، و نشانه های سیر و حرکت در شب هستند.)

"سری" و "اسراء" به معنای سیر در شب است. آیه شریفه قرآن می‎فرماید: (سبحان الذی أسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ) سوره اسراء (17)، آیه 1. "منزه است کسی که بنده اش را شبی از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی سیر داد."

"أعلام" به معنای نشانه ها و مناره هاست. در گذشته که برق و امکانات نبود برای این که در شب ها یک راهنمایی باشد مناره هایی می‎ساختند و روی آن چراغ می‎گذاشتند. آن چراغها در شب تاریک راهنما بود.

حضرت امیر(ع) کسانی را که اهل علم و تقوا هستند ولی به خاطر شرایط اجتماعی از مردم منزوی می‎باشند به چراغهای هدایت و نشانه های سیر و حرکت در شب تشبیه می‎کنند و می‎فرمایند: درست است که مردم نسبت به این شخصیت ها شناخت ندارند و در نتیجه در بعضی از زمانها مجبور به گوشه گیری شده اند، ولی کسانی که دنبال حق و حقیقت هستند به طور مخفی و پنهانی به سراغ همین افراد می‎روند و آنان را پیدا کرده و بالاخره حق را از آنان یاد می‎گیرند. برای این که

ناوبری کتاب