صفحه ۴۱۵

( درس 151)

خطبه 103 (قسمت سوم)

انزوا طلبی

شرایط انزوا طلبی

شرایط عزلت طلبی از نظر پیامبر(ص)

منزویان هدایتگر

دو ویژگی دیگر آنان

گشایش درهای رحمت الهی بر هدایتگران

توضیحات مرحوم سید رضی و نقد آن

ناوبری کتاب