صفحه ۴۱

"خطبه 93 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"أما بعد: أیها الناس ! فانا فقات عین الفتنة ، و لم یکن (لیجتری ) لیجرؤ علیها أحد غیری، بعد أن ماج غیهبها، واشتد کلبها. فاسالونی قبل أن تفقدونی؛ فوالذی نفسی بیده لا تسالونی عن شئ فیما بینکم و بین الساعة ، و لا عن فئة تهدی مائة و تضل مائة ، الا أنباتکم بناعقها و قائدها و سائقها، و مناخ رکابها و محط رحالها، و من یقتل من أهلها قتلا و یموت منهم موتا."این خطبه در الغارات، ابن هلال ثقفی (ج 1، ص 6 تا 16) با تفصیل بیشتری آمده است؛ و با تفاوتهایی در این منابع نیز ذکر شده است: المصنف، ابن أبی شیبة، ج 8، ص 698؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 193.

حذف قسمت هایی از خطبه توسط سید رضی

این خطبه در نهج البلاغه عبده که ما بر اساس آن پیش می‎رویم با تصحیح شماره ها خطبه 93 است - مانند صبحی صالح - . در نهج البلاغه ها شماره گذاری ها برحسب نسخه های مختلفی که در دست بوده کمی متفاوت است؛ در بعضی مثلا دو خطبه را یکی حساب کرده اند. برای همین جهت اگر نهج البلاغه های دیگر مثل فیض الاسلام را ببینید، ممکن است یکی دو شماره با نهج البلاغه عبده که ما از روی آن می‎خوانیم متفاوت باشد.

سید رضی این خطبه را به این شکل ذکر کرده که حضرت فرموده اند: "أما بعد أیها

ناوبری کتاب