صفحه ۴۰۵

عبرت بگیرد و از راه راست منحرف نشود.

حضرت علی (ع) می‎فرماید: خداوند رحمت فرماید کسی را که عمیقا فکر کند، و هنگامی که عمیقا نسبت به خود و روزگار اندیشه نمود از حوادث آن عبرت گیرد، و هنگامی که عبرت گرفت بیدار شود؛ زیرا عبرت سبب بینایی و بیداری انسان می‎گردد.

ما انسانها گرچه به ظاهر بیداریم ولی در واقع در خواب غفلت هستیم و نمی دانیم چه مسئولیت هایی برعهده داریم و در آینده چه اتفاقاتی برای ما پیش خواهد آمد؛ و بیشتر خود را گرفتار مشکلات روزمره و معمولی کرده ایم و نسبت به آنچه باید توجه داشته باشیم در غفلت هستیم.

تفاوت نعمت های دنیا و آخرت

"فکان ما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن"

( پس گویا آنچه از دنیا موجود است به زودی نابود و معدوم است.)

تعبیر "عن قلیل" در این عبارت به اعتبار نزدیک بودن همه چیز نزد خداست، هر چند در نظر ما طولانی باشد: (انهم یرونه بعیدا ‏ و نراه قریبا) .سوره معارج (70)، آیات 6 و 7.

هنگامی که انسان در اندیشه سرنوشت خود باشد و نسبت به آینده عمیقا فکر کند، می‎فهمد که همه این نعمت ها و ثروت هایی که اکنون در دنیا وجود دارد گویا وجود ندارد. زیرا به وضوح مشاهده می‎کند و درمی یابد بسیاری از کسانی که ثروت و مقام و امکانات بیشتری نسبت به ما داشتند ناگهان مردند و زیر خاک خوابیده اند و باید در عالم برزخ و قیامت پاسخگو باشند. پس به این نتیجه می‎رسد که گویا آنچه وجود دارد نیست. گرچه به ظاهر این چیزها وجود دارند ولی در واقع همه آنها به زودی نیست و نابود می‎شوند.

ناوبری کتاب