صفحه ۴۰۳

"خطبه 103 - قسمت دوم"

"رحم الله امرا تفکر فاعتبر، واعتبر فابصر؛ فکان ما هو کائن من الدنیا عن قلیل لم یکن، و کان ما هو کائن من الاخرة عما قلیل لم یزل؛ و کل معدود منقض، و کل متوقع آت، و کل آت قریب دان." و منها:

"ألعالم من عرف قدره، و کفی بالمرء جهلا أن لا یعرف قدره. و ان من أبغض الرجال لعبدا وکله الله الی نفسه، جائرا عن قصد السبیل، سائرا بغیر دلیل؛ ان دعی الی حرث الدنیا عمل، و ان دعی الی حرث الاخرة کسل؛ کان ما عمل له واجب علیه، و کان ما ونی فیه ساقط عنه."

خطبه ای را که در درس گذشته شروع کردیم درباره دنیا و عدم دلبستگی به آن بود. حضرت علی (ع) ابتدا بعضی از ویژگی های دنیا را تشریح کردند، در ادامه برای نشان دادن راه به دیگر ویژگی های دنیا می‎پردازند.

لزوم تفکر و عبرت گرفتن

"رحم الله امرا تفکر فاعتبر، واعتبر فابصر"

( خدا رحمت کند مردی را که اندیشیده پس عبرت گیرد، و عبرت گرفته پس بینا شود.)

"تفکر" از باب "تفعل" است و می‎گویند: "زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی" یعنی: "زیاد شدن مبانی، دلالت بر افزایش معانی خواهد داشت." بنابراین فعل ثلاثی

ناوبری کتاب