صفحه ۳۷۳

"خطبه 101 - قسمت سوم"

"هذا، و کم یخرق الکوفة من قاصف، و یمر علیها من عاصف، و عن قلیل تلتف القرون بالقرون، و یحصد القائم، و یحطم المحصود."

نگاهی به آنچه گذشت

خطبه 101 نهج البلاغه را می‎خواندیم که حضرت امیر(ع) ضمن آن خبر دادند در آینده مرد گمراه قدرتمندی می‎آید و در رأس فتنه قرار می‎گیرد و در زمان او پرچم های فتنه بسته می‎شود.

عرض کردیم که عده ای گفته اند مقصود معاویه است؛ حال آن که معاویه در زمان ایراد خطبه حضور داشت و حضرت علی (ع) در اینجا خبر از آینده می‎دهد؛ پس معاویه نمی تواند مقصود باشد. بنابراین نوعا آن را بر عبدالملک مروان تطبیق کرده اند. تفاوتی که عبدالملک مروان با معاویه و امثال او دارد این است که عبدالملک ابتدا و پیش از رسیدن به خلافت، یک مدت ظاهرا مقدس شده بود و خود را اهل قرآن و مسجد و عبادت معرفی می‎کرد ولی پس از آن که متصدی و عهده دار امر خلافت شد دست ستمگران و قدرتمندان دیگر را از پشت بست و جنایات بی شماری انجام داد و در اداره امور از افراد جنایتکار زیاد استفاده می‎کرد و آنها را سر کار می‎آورد، و بالاخره با جنایت و قتل و کشتار حکومت کرد؛ و یک نمونه از کارگزاران او همان حجاج بن یوسف بود که جنایات و اقدامات او معروف است.

ناوبری کتاب