صفحه ۳۶۱

أبی، و حدیث أبی حدیث جدی..."کافی، ج 1، ص 53، باب روایة الکتب و الحدیث، حدیث 14. "حدیث و گفتار من حدیث پدرم، و حدیث پدرم حدیث جدم می‎باشد..." تا این که به پیامبراکرم (ص) برسد. برای این که علوم ائمه (ع) به واسطه حضرت علی (ع) به پیامبر می‎رسد؛ و این طور نبود که مولا امیرالمؤمنین (ع) مانند بعضی از اصحاب برای مقاصد دنیایی خدمت پیامبر برسند و هر گاه که کاری با آن حضرت نداشته باشند با او ملازمت و همراهی نکنند؛ بلکه امیرالمؤمنین (ع) از ده سالگی محشور با پیامبر(ص) بود و در دامن آن حضرت تربیت شد و علوم پیغمبر را دریافت نمود. به همین جهت در فرمایشی که روز گذشته خواندیم حضرت می‎فرماید: من درباره آنچه می‎گویم اشتباه نمی کنم و همه را صحیح می‎گویم. در حقیقت این فرمایش، مقدمه اخبار و مطالبی است که آن حضرت در ادامه بیان می‎کند و می‎خواهد از پیش تذکر دهد که همه این مطالب از جانب رسول خدا(ص) رسیده است.

پیش بینی حکومت گمراه شام

"لکانی أنظر الی ضلیل قد نعق بالشام، و فحص برایاته فی ضواحی کوفان" ( [ به خدا قسم ] گویا من می‎نگرم به شخص بسیار گمراهی که از شام بانگ برآورده، و پرچم های خود را در اطراف کوفه برپا کرده است.)

"لام" در "لکأنی" برای جواب قسم است، و علامت این است که یک قسمی در اینجا حذف شده است. در واقع "والله کأنی أنظر" بوده؛ یعنی: به خدا قسم من می‎نگرم. معنای "نظر" با "ابصار" تفاوت می‎کند. "ابصار" به معنای اصل دیدن است؛ در صورتی که "نظر" نگریستن یعنی دیدن از روی دقت است. "ضلیل" نیز مانند

ناوبری کتاب