صفحه ۳۵۴

علی (ع) وارث شایسته علوم پیامبر(ص)

"و لا تتراموا بالا بصار عند ما تسمعونه منی"

( و هنگامی که سخنی از من می‎شنوید با تعجب و انکار به همدیگر نگاه نکنید.)

"ترامی" از "رمی" به معنای پرتاب کردن است، "تتراموا" باب تفاعل است؛ "ترامی بالابصار" یعنی پرتاب نگاهها؛ و منظور این است که افراد وقتی مثلا از گفته کسی تعجب می‎کنند نگاههایشان را به هم نشانه می‎روند و به همدیگر نگاه می‎کنند، چون سخنان گوینده را قبول ندارند با چشم به یکدیگر اشاره می‎کنند و مخالفت خود را از طریق اشاره با چشم به همدیگر اعلام می‎کنند. حضرت می‎فرماید: و هنگامی که سخنی از من می‎شنوید با چشم هایتان اشاره نکنید. به تعبیر دیگر به هم چشمک نزنید که ببین علی چه می‎گوید؛ من از کسانی نیستم که سخن دروغ و خلاف واقع بگویم.

"فوالذی فلق الحبة"

( پس قسم به کسی که دانه را شکافت)

"حبة" یعنی دانه؛ و "فلق" یعنی شکافتن، به صبح هم "فلق" می‎گویند زیرا ظلمت شب را می‎شکافد و آشکار می‎گردد. قسم به خدایی که دانه را شکافت. این قدرت خداست که یک دانه سبزی، میوه و یا خرما وقتی در دل خاک قرار می‎گیرد شکافته می‎شود و از آن درخت و میوه به وجود می‎آید.

قرآن کریم هم می‎فرماید: (ان الله فالق الحب والنوی...) سوره انعام (6)، آیه 95. "همانا خدا شکافنده دانه و هسته است." "حب" جمع "حبة"، و "نوی" جمع "نواة" است. مرحوم

ناوبری کتاب