صفحه ۳۵

حجت کرده باشد که اگر خلافت را پذیرفتم، عده ای که موقعیت و ثروت به دست آورده اند خیال نکنند مطابق میل آنها عمل خواهم کرد، یکی بگوید من حکومت کوفه را می‎خواهم دیگری بگوید من حکومت بصره را می‎خواهم و من هم بگویم بفرمایید. من بر اساس موازین حق عمل خواهم کرد. علی (ع) به فرموده پیغمبراکرم (ص) هیچ گاه از مدار حق خارج نمی شود. پیامبر(ص) فرمود: "علی مع الحق والحق مع علی یدور معه حیثما دار"الفصول المختارة، شریف المرتضی، ص 135 و 224؛ و مضمون این حدیث با الفاظ متفاوتی در منابع آمده است؛ برای تفصیل بیشتر رجوع شود به کتاب الغدیر، علامه امینی، ج 3، از ص 177 به بعد. "علی با حق و حق نیز با علی است که با او می‎چرخد هر گونه و هر جا که او بچرخد." همه کارهای علی (ع) براساس حق است.

بعد از آن که علی (ع) خلافت را پذیرفت برخی به آن حضرت گفتنددر منابع تاریخی آمده است که پیشنهاد دهنده، مغیرة بن شعبة بوده است. تاریخ طبری، ج 4، ص 439 و 440؛ انساب الاشراف، ج 2، ص 209. فعلا حکومت شام را به معاویه بدهید، چند صباحی دهانش را ببندیم، بعد که قدرت پیدا کردید کنارش بگذارید. حضرت فرمود: حکومت باطل را یک روز هم نمی توانم امضاء کنم. علی (ع) که نمی تواند به هر شکل عمل بکند، این عثمان بود که حکم بن ابی العاص را که رانده پیغمبر بود و به طائف تبعید شده بود به مدینه بازگرداند و به او صد هزار درهم عطا کرد،الفتوح، ابن اعثم کوفی، ج 2، ص 371؛ المعارف، ابن قتیبة، ص 194. علی (ع) که نمی تواند با باطل سازگار باشد. اگر علی (ع) می‎خواست تسلیم امیال دیگران باشد خیلی زودتر از این در مسند خلافت قرار گرفته بود. در جریان شورایی که عمر برای تعیین خلیفه پس از خود درست کرد، عبدالرحمن بن عوف به علی (ع) گفت: من تو را به خلافت بر می‎گزینم به شرط این که به کتاب خدا و سنت رسول الله و سیره شیخین [ ابابکر و عمر] عمل کنی؛ حضرت زیر بار نرفت و فرمود: من به قرآن و سنت رسول خدا و اجتهاد خود عمل خواهم کرد.شرح نهج البلاغه ابن أبی الحدید، ج 1، ص 188.

ناوبری کتاب