صفحه ۳۴۵

"خطبه 101 - قسمت اول"

و من خطبة له أخری:

"[ ألحمد لله ] الاول قبل کل أول، و الاخر بعد کل آخر؛ باولیته وجب أن لا أول له، و بآخریته وجب أن لا آخر له. و أشهد أن لا اله الا الله شهادة یوافق فیها السر الاعلان و القلب اللسان.

أیها الناس ! لا یجرمنکم شقاقی، و لا یستهوینکم عصیانی، و لا تتراموا بالا بصار عند ما تسمعونه منی؛ فوالذی فلق الحبة و براء النسمة ، ان الذی أنبئکم به عن النبی [ الامی ](ص) ؛ ما کذب المبلغ، و لا جهل السامع."

"و من خطبة له أخری"

( و بخشی از خطبه دیگر علی (ع) .)

این خطبه یکی از خطبه هایی است که مشتمل بر ذکر پیشامدهای سخت (ملاحم) می‎باشد.

"ملاحم" جمع "ملحمة" از ماده "لحم" به معنای گوشت است. به جنگ سخت و خانمان سوز و نیز به میدان جنگ "ملحمة" می‎گویند؛ چرا که در جنگ سخت و شدید و در میدان جنگ بدنها که از گوشت و استخوان هستند مورد ضرب و جرح قرار می‎گیرند. وقتی گفته می‎شود حضرت علی (ع) در فلان خطبه از ملاحم سخن گفته است، یعنی حوادث سخت و جنگ های شدیدی را که در آینده واقع می‎شود بیان کرده است؛ که از جمله در این خطبه از برخی آنها خبر داده اند.

ناوبری کتاب