صفحه ۳۴۲

"و أراکم ما کنتم تاملون"

( و آنچه را که آرزویش داشتید [ حکومت جهانی حق ] به شما نشان داده است.)

آری، آرزو دارید حکومت حق در همه جا برقرار شود و اسلام و عدالت در همه دنیا فراگیر شود، خداوند این آرزو را هم برایتان برآورده خواهد کرد. ان شاءالله وقتی آمادگی در بشر حاصل شد و ما زمینه ها را فراهم کردیم این آرزو هم برآورده خواهد شد.

نکته ای که در این عبارت وجود دارد این است که حضرت نفرمود: "و یریکم ما کنتم تأملون"، بلکه به صورت ماضی فرمود: "أراکم". این به خاطر آن است که حضرت می‎خواهند بفرمایند: هیچ شکی در آن نیست و به قدری وقوعش قطعی است که گویا الان محقق شده است. اگر یادتان باشد در ادبیات می‎گفتند امور قطعی الوقوع را برای نشان دادن حتمی بودن وقوعشان با فعل ماضی تعبیر می‎کنند، به قدری مسأله مسلم است که گویا همین الان واقع شده است.

امیدواریم ان شاءالله آمادگی بشر برای پذیرش حکومت حضرت حجت (عج) بیشتر شود، و با کسب آمادگی های لازم، شرایط را برای قیام آن حضرت فراهم کنیم و فرج آن حضرت هر چه زودتر تحقق یابد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب