صفحه ۳۴۰

حضرت علی (ع) بعد از آن که درباره راهنمای حق توضیح دادند و بیان کردند کسی از خاندان پیغمبراکرم (ص) - یعنی حضرت مهدی (عج) - ظهور خواهند کرد و حکومت را به دست خواهند گرفت، اهل بیت پیغمبراکرم (ص) را به ستارگان آسمان تشبیه کرده می‎فرمایند: مثل آل پیغمبر و عترت رسول خدا(ص) همچون ستارگان آسمان است. می‎دانید که هیچ وقت آسمان بدون ستاره نیست، روزها هم ستاره هست ولی دیده نمی شوند. پس از این تشبیه استفاده می‎کنیم که همیشه کسی از عترت پیغمبراکرم (ص) در دنیا هست و سلسله اهل بیت (ع) هیچ گاه منقطع نمی شود. وقتی که ستاره ای غروب کند ستاره ای دیگر طلوع می‎کند.

ستارگان آسمان علامت ها و نشانه هایی هستند که انسان در تاریکی و ظلمت به واسطه آنها مسیرش را پیدا می‎کند. قرآن کریم می‎فرماید: (و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر و البحر) سوره انعام (6)، آیه 97. "و او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد تا به وسیله آنها در تاریکی های خشکی و دریا هدایت شوید و راهتان را پیدا کنید." ظاهر این آیه شریفه همین ستارگان آسمان است؛ ولی علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش روایتی نقل می‎کند که در آن مراد از نجوم در این آیه آل محمد(ص) شمرده شده اند.تفسیر علی بن ابراهیم، ج 1، ص 211، ذیل آیه 97 سوره انعام. و این با ظاهر آیه هیچ منافاتی ندارد؛ همان طور که در روایات آمده برای قرآن علاوه بر ظاهر باطنی هست که در برخی روایات دارد: "و لبطنه بطن الی سبعة أبطن".عوالی اللئالی، ج 4، ص 107، حدیث 159. این آیه شریفه نیز هر چند ظاهرش ستارگان آسمان است ولی باطنش آل پیغمبر(ص) هستند؛ چرا که آل پیغمبر(ص) ستارگان هدایت انسانها در تاریکی جهل و خرافه هستند و بدون آنها انسان نمی تواند راه سعادت را بشناسد. پس تشبیه اهل بیت به ستاره های

ناوبری کتاب