صفحه ۳۳۹

فرج و ظهور ایشان باشیم و امید داشته باشیم که ان شاءالله همه شرایط برای قیام حضرت مساعد شود.

ثمرات وجودی حضرت مهدی (عج) در عصر غیبت

در زمان غیبت هم حضرت حجت (عج) امام مسلمین است و این طور نیست که منشاء اثری نباشد؛ اولا: ایشان حجت خدا بر زمین است و انسان کامل است و به یمن وجود او عالم برپاست؛ و ثانیا: بنابر آنچه از برخی روایات و نیز خطبه 150 نهج البلاغه استفاده می‎شود آن حضرت تصرفات تکوینی در عالم دارند و بدون آن که دیده شوند کارهایی انجام می‎دهند، گرفتارها را نجات می‎دهند، انجمن هایی را برپا یا بر هم می‎زنند، بسا اجتماع و کنگره ای تشکیل شده و حضرت به صورت ناشناس آنجا می‎روند و القاء شبهه ای کرده کنگره را به هم می‎زنند، و بسا مقدمات تشکیل اجتماعاتی را فراهم می‎آورند که در آن تصمیمی به نفع اسلام گرفته می‎شود. البته همه اینها به صورت ناشناس انجام می‎گیرد و کسی متوجه نمی شود آن حضرت در این امور ایفای نقش کرده اند. امیرالمؤمنین (ع) در خطبه 150 بعد از ذکر برخی فتنه هایی که برپا خواهد شد درباره نقش حضرت حجت (عج) در خاموشی این فتنه ها و گشودن گره از مشکلات مردم مطالبی را ذکر می‎کنند که ان شاءالله بعدا به تفصیل به آنها خواهیم پرداخت.

تداوم امامت تا ظهور حضرت مهدی (عج)

"ألا ان مثل آل محمد(ص) کمثل نجوم السماء، اذا خوی نجم طلع نجم"

( آگاه باشید که آل محمد(ص) همچون ستارگان آسمان هستند، که وقتی یکی غروب کند دیگری طلوع می‎کند.)

ناوبری کتاب