صفحه ۳۳۵

فراهم نیست با سدیر به بیابان رفتند، در آنجا نوجوانی بزغاله ها را به چرا آورده بود، امام (ع) به آنها نگاهی کرد و به سدیر فرمود: "والله یا سدیر لو کان شیعتنا بعدد هذه الجداء ما وسعنی القعود": "به خدا قسم ای سدیر اگر به تعداد این بزغاله ها شیعه داشتم سکوت برایم جایز نبود." سدیر می‎گوید من بزغاله ها را شمردم، دیدم که هفده رأس بودند.کافی، ج 2، ص 242، حدیث 4. روایت از نظر سند معتبر است.

به امام باقر(ع) هم پیشنهادهایی می‎دادند و می‎گفتند که بله آقا شیعیان شما بسیار زیاد است و...؛ ولی ایشان می‎فرمودند صاحب اصلی شما کسی است که ولادتش بر مردم مخفی است.اکمال الدین، ج 1، ص 325، حدیث 2. ائمه دیگر نیز چنین بودند و به سبب آن که شرایط آماده نبود اقبال به حکومت و قیام نداشتند، و تنها کسی که شرایط برای او مهیا می‎شود حضرت حجت (عج) است.

احتمال دوم این است که مراد از "غیر مقبل" کسی است که صددرصد به حق اقبال ندارد، گرچه مسلمان است، بسا اهل علم است، ولی صددرصد اقبال به حق ندارد؛ از امور منکر و ستم به بندگان خدا ابا ندارد و آنها را انجام می‎دهد. حضرت علی (ع) می‎فرماید: در چنین کسی طمع نکنید که حاکم مسلمانان و ولی مسلمین بشود.

بنابراین یا مراد از "غیر مقبل" کسی است که صلاحیت دارد اما شرایط فراهم نیست و به همین جهت اقبالی در حکومت ندارد، که ائمه اطهار(ع) این گونه بودند و اگر اقبالی برای حکومت نشان نمی دادند از این جهت بود که شرایط را فراهم نمی دیدند؛ و یا مراد از آن کسی است که اصلا صلاحیت و شرایط را ندارد و اقبال به حق ندارد، مثل بنی عباس، که خودشان را به عنوان طرفدار حق جا زدند و مردم از آنجا که از بنی امیه به ستوه آمده بودند در آنها طمع کردند و به حمایت آنان برخاستند تا پیروز شدند. بنابر احتمال دوم امام علی (ع) می‎خواهند بفرمایند: در کسانی

ناوبری کتاب