صفحه ۳۳۱

( درس 145)

خطبه 100 (قسمت سوم)

لزوم حصول شرایط برای برقراری حکومت حق

دوری از یأس و ناامیدی

امکان آماده شدن شرایط

ثمرات وجودی حضرت مهدی (عج) در عصر غیبت

تداوم امامت تا ظهور حضرت مهدی (عج)

اتمام نعمت از سوی خدا

ناوبری کتاب