صفحه ۳۱۲

صادق (ع) را زمین می‎گذارید و به فقه ابوحنیفه و شافعی و مالک و احمد بن حنبل و دیگران تمسک می‎کنید؟ در حالی که عظمت علمی امام باقر و امام صادق (ع) و دیگر ائمه اهل بیت (ع) بر همه مبرهن و آشکار است. چهار هزار نفر از درس امام صادق (ع) استفاده می‎کرده اند، خود مالک بن انس از امام صادق (ع) روایت نقل کرده و از ایشان به عظمت یاد می‎کند. اما چه باید کرد، سیاست اموی و عباسی امام باقر و امام صادق و اهل بیت (ع) را خانه نشین می‎کند ولی به دیگران کاری ندارد و قهرا دیگران ظهور و بروز پیدا می‎کنند. مردم هم که نوعا خیلی روی مسائل تحقیق و بررسی نمی کردند و طبق جو غالب عمل می‎کردند.

خشت اول چون نهد معمار کج ____تا ثریا می‎رود دیوار کج

حتی متأسفانه کار را به جایی رساندند که علی (ع) را که دارای آن همه سوابق و دانش گسترده بود و آن همه پیغمبراکرم (ص) نسبت به ایشان سفارش کرده بود، مورد لعن قرار می‎دادند و در خطبه های نماز جمعه و جماعات علیه ایشان تبلیغات سوء می‎کردند.

اکنون ما حتی اگر فرضا از مسأله خلافت بلافصل علی (ع) هم بگذریم ولی با توجه به تواتر "حدیث ثقلین" در میان فریقین، فقه اهل بیت در کنار قرآن حجت است و نمی توان سراغ دیگران رفت و آنها را رها کرد.

لزوم همراهی با پرچم حق

"من تقدمها مرق"

( هر کس از آن پیشی گرفت از دین خارج گشت.)

"مرق" یعنی خارج شد، وقتی تیری به هدف برخورد کرده و از آن طرف خارج شود می‎گویند: "مرق السهم". قبلا توضیح دادیم که به خوارج هم از این جهت که با افراط کاری و خشکه مقدسی از خدا و پیغمبر جلو افتادند و از دین خارج شدند

ناوبری کتاب