صفحه ۳۱۱

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: پیغمبراکرم (ص) که از دنیا رفتند این گونه نبود که هیچ چیز از خودشان باقی نگذاشته باشند، پیامبر(ص) پرچم حق را که باید حول و حوش آن جمع شد و از هدایتگری آن استفاده کرد و با آن حق و باطل را از هم تشخیص داد جانشین خود قرار داده اند.

درباره این که منظور از "رایة الحق" چیست دو احتمال وجود دارد: برخی کتاب خدا را "رایة الحق"، و "دلیلها" را که بعد خواهد آمد عترت دانسته اند؛ برخی "رایة الحق" را قرآن و عترت هر دو، و "دلیلها" را خود امیرالمؤمنین (ع) می‎دانند. با توجه به این که ظاهرا "رایة الحق" غیر از دلیل و راهنمای حق است که در جمله بعد ذکر شده، باید گفت که احتمال اول قویتر است؛ ولی ابن أبی الحدید شارح معتزلی نهج البلاغه در بیان مقصود حضرت علی (ع) از "رایة الحق" که پیامبراکرم (ص) به یادگار گذاشته اند، می‎نویسد: "و رایة الحق الثقلان المخلفان بعد رسول الله (ص) و هما الکتاب و العترة"شرح نهج البلاغه، ج 7، ص 85. "پرچم حق دو شئ نفیس و گرانبهایی است که بعد از رسول خدا(ص) برجای مانده است که آن دو کتاب و عترت هستند." همان طور که قبلا گفتیم حدیث ثقلین بین فریقین متواتر است که پیامبراکرم (ص) فرمود: "انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی أهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبدا"این حدیث در منابع روایی اهل سنت نقل شده است؛ ر.ک : درس 139 در همین جلد. "همانا من در میان شما دو چیز گرانبها باقی می‎گذارم: کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را؛ تا زمانی که به آن دو تمسک کنید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد." ابن أبی الحدید هم با این که سنی مذهب است بر اساس همین حدیث "رایة الحق" را معنا می‎کند.

اشکالی که ما به برادران اهل سنت داریم این است که با وجود سفارش پیغمبراکرم (ص) به عترت و لزوم تمسک به آن، چطور شما فقه امام باقر و امام

ناوبری کتاب