صفحه ۳۱۰

مردم ابلاغ کند بدون هیچ کم و کاست به مردم ابلاغ کرد؛ در حالی که نسبت به آن امین بود. رسالت را همان طور که به او القا شده بود به مردم رساند و هیچ اشتباه و کمبودی در آن صورت نگرفت. یکی از بخش های عصمت پیامبر(ص) عصمت در ابلاغ وحی و اظهار رسالت الهی است؛ پیغمبر در ابلاغ وحی معصوم است، یعنی هیچ اشتباه و خطایی برایش رخ نمی دهد که مثلا چیزی را به عنوان وحی بر مردم تلاوت کند و در واقع وحی نباشد.

"و مضی رشیدا"

( و از دنیا رفت در حالی که هدایت یافته و کامل بود.)

"رشد" یعنی هدایت، و "رشید" یعنی هدایت یافته.

امیرالمؤمنین (ع) می‎فرماید: پیغمبراکرم (ص) از دنیا رفت در حالی که هدایت یافته و کامل بود و در هر چیزی و هر کاری به راه درست و وجه صحیح رسیده بود و خلاصه هیچ انحراف و کژی در سیر و حرکت آن حضرت نبود.

به جای نهادن پرچم حق توسط پیامبراکرم (ص)

"و خلف فینا رایة الحق"

( و در میان ما پرچم حق را جانشین ساخت.)

"رایة" یعنی پرچم بزرگی که علامت و نشانه ای است برای آن که اطراف آن جمع شوند. در جنگ ها پرچم بزرگی برمی داشتند و یک نفر از شجاعترین جنگجویان به عنوان علمدار آن را حمل می‎کرد و جنگجویان در حول و حوش آن با دشمن می‎جنگیدند؛ وقتی حمله ای بر دشمن می‎بردند محل تجمعشان علم برافراشته توسط علمدار لشکر بود. "خلف" یعنی جانشین قرار داد.

ناوبری کتاب