صفحه ۲۹۷

( درس 143)

خطبه 100 (قسمت اول)

موضوع و زمان ایراد خطبه

معنای "الحمد لله"

فرق حمد و شکر

تمام هستی، مظهر فضل خداوند

جود و بخشش خداوند نسبت به مخلوقات

استمداد از خدا برای رعایت حقوق الهی

معنای "اله"

عبودیت، مقدمه رسالت

عصمت و امانت پیامبر(ص) در انجام رسالت

به جای نهادن پرچم حق توسط پیامبراکرم (ص)

لزوم همراهی با پرچم حق

ناوبری کتاب