صفحه ۲۸۳

"الی نفاد" یعنی: همه اینها تمام شدنی است و هیچ کدام دوام ندارد. "نفد الشئ ینفد نفدا و نفادا" یعنی تمام شد و از بین رفت. قرآن کریم هم می‎فرماید: (ما عندکم ینفد و ما عندالله باق ) سوره نحل (16)، آیه 96. "آنچه پیش شماست تمام می‎شود و آنچه نزد خداست باقی است."

سرانجام دنیا و موجودات آن

"و کل مدة فیها الی انتهأ"

( و هر مدتی در آن رو به پایان است.)

هر مدتی در دنیا بالاخره به پایان می‎رسد، اگر نعمت است پایان دارد، اگر سختی و مشقت است آن هم به پایان می‎رسد؛ انسان اگر عمر حضرت نوح (ع) را هم داشته باشد به پایان می‎رسد، چه برسد به عمرهای ما که معمولا بین شصت و هفتاد سال است. معروف است که حضرت نوح (ع) سر پناهی از نی و حصیر داشت، به او گفته شد که منزلی غیر از این بنا کن. در جواب گفت: برای کسی که می‎میرد همین منزل هم زیاد است.تفسیر قرطبی، ج 13، ص 333؛ و در بحارالانوار نقل می‎کند: "حضرت نوح در آفتاب بود که ملک الموت برای قبض روح او آمد. نوح از او سؤال کرد برای چه آمده ای ؟ ملک الموت جواب داد برای قبض روح تو آمده ام. نوح گفت آیا اجازه می‎دهی از آفتاب به سایه بروم ؟ جواب داد آری. نوح به سایه رفت و فرمود: آنچه از دنیا بر من گذشت مانند همین از آفتاب به سایه رفتن بود. آنچه را مأمور هستی انجام بده." و در روایت دیگری دارد: "ملک الموت از نوح سؤال کرد دنیا را چگونه دیدی ؟ جواب داد مثل کسی که یک خانه دو درب بسازد و از یکی داخل شود و از دیگری خارج گردد." رجوع شود به اکمال الدین، ج 2، ص 530؛ بحارالانوار، ج 11، ص 285 تا 290. با این که طبق نص قرآن کریم، دوران نبوت او 950 سال به طول انجامیده است و براساس بعضی

ناوبری کتاب