صفحه ۲۶۲

در واقع از خدا می‎خواهیم آن دینی که من دارم و آن دینی که شما دارید و نیز آن بدنی که من دارم و آن بدنی که دیگران دارند همه سالم باشد. به همین جهت ادیان و ابدان به صورت جمع ذکر شده است.

نکته دیگر این که حضرت سلامت در دین را می‎خواهند نه مثلا این که خدایا ما را در دینمان استوار کن، معلوم می‎شود هم دین سالم داریم و هم دین ناسالم. دین های ساختگی دین ناسالم است؛ دین سالم و سلامتی در دین یعنی دین عوضی به خورد انسان ندهند؛ ادیان باطل، خود را به صورت حق در می‎آورند و صاحبان آنها این دین های باطل و ساختگی را به خورد مردم می‎دهند؛ حتی همین برداشت های مختلفی که در زمان ما مطرح است، هر کسی از دین برداشت هایی می‎کند و اگر زور داشته باشد همان را می‎خواهد بر مردم تحمیل کند. در صورتی که دین صحیح و واقعی یکی بیشتر نیست و در فهم دین اشتباهاتی هست و بلکه گاهی اوقات تعمد در کار است. آنهایی که دین می‎سازند، مثلا بهائیت و شیخیه و... درست می‎کنند، همه اینها به اشتباه در برداشت برنمی گردد، چه برسد به این که بخواهیم بگوییم همه اینها حق هم هستند.

به هر حال سخنان خود پیامبر(ص) بیانگر این واقعیت است که در میان امت مسلمان اختلافات زیادی رخ می‎دهد و فرقه ها و مدعیان کثیری پیدا می‎شوند؛ از این رو می‎فرماید: "ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین":بحارالانوار، ج 28، ص 30، باب افتراق الامة بعد النبی 6، حدیث 37 به نقل از سنن ترمذی؛ معجم کبیر، طبرانی، ج 18، ص 51. امت من هفتاد و سه فرقه می‎شوند. هر کدام از این فرقه ها ادعایی دارد ولی یکی بیشتر حق نیست.

از خداوند می‎خواهیم دین سالم را که حق است و خرافات و باطل در آن نیست به ما عنایت نماید و توفیق شناخت صحیح و درست دین را به ما بدهد. سلامت دین

ناوبری کتاب