صفحه ۲۵۹

"خطبه 99 - قسمت اول"

و من خطبة له علیه السلام:

"نحمده علی ما کان، و نستعینه من أمرنا علی ما یکون؛ و نسا له المعافاة فی الادیان، کما نسا له المعافاة فی الابدان.

عبادالله ! أوصیکم بالرفض لهذه الدنیا؛ التارکة لکم، و ان لم تحبوا ترکها؛ و المبلیة لا جسامکم، و ان کنتم تحبون تجدیدها. فانما مثلکم و مثلها کسفر سلکوا سبیلا فکانهم قد قطعوه، و أموا علما فکانهم قد بلغوه؛ و کم عسی المجری الی الغایة أن یجری الیها حتی یبلغها؛ و ما عسی أن یکون بقأ من له یوم لا یعدوه، و طالب حثیث یحدوه فی الدنیا حتی یفارقها [ و طالب حثیث من الموت یحدوه، و مزعج فی الدنیا حتی یفارقها رغما]."

موضوع و زمان ایراد خطبه

"و من خطبة له (ع)"

( و بخشی از خطبه آن حضرت)

امیرالمؤمنین (ع) در این خطبه می‎خواهد مردم را نسبت به دنیا بی رغبت کند.

این خطبه خطبه مفصلی است که حضرت علی (ع) در روز جمعه به عنوان خطبه های نماز جمعه ایراد کرده اند. مرحوم صدوق در باب نماز جمعه

ناوبری کتاب