صفحه ۲۵۶

"متقین" اسم فاعل باب افتعال است و در اصل "موتقین" بوده، واو آن به تاء تبدیل شده و در تای دوم ادغام شده است. در مثال واوی این قاعده بود که اگر به باب افتعال می‎رفت واو به تاء تبدیل و در تای باب افتعال ادغام می‎شد؛ "متقین" یعنی کسانی که اهل تقوا و نگهداری و کنترل هستند و خود را از ظلم و تعدی و گناه نگاه می‎دارند و در مقابل حوادث حفظ می‎کنند؛ این چنین نیست که تسلیم حوادث باشند و حوادث بر آنها مسلط باشد، بلکه آنها بر حوادث مسلط هستند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب