صفحه ۲۳۷

گرایش دارد پولی که مبلغ زیادی بود به حکومت بدهد تا مذهبش رسمیت پیدا کند و آزاد باشد. به این صورت مذاهب اربعه با پرداخت پول رسمیت یافتند. مرحوم سید مرتضی اصرار داشت شیعه ها هم پولی بدهند و فقه شیعه رسمیت پیدا کند، ولی شیعه ها قبول نکردند یا نتوانستند پول را بپردازند؛ و خلاصه سید مرتضی نتوانست مقدار وجه لازم را تهیه نماید؛ در نتیجه مذهب اهل بیت قاچاق شد ولی مذاهب اربعه، رسمی و آزاد گردید.ریاض العلماء، ج 4، ص 33؛ روضات الجنات، ج 4، ص 308؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 79 تا 81. این از جمله جنایاتی است که توسط زمامداران در تاریخ واقع شده و مردم را به بیراهه کشانده اند؛ و همواره نظیر آن وجود دارد و مردم باید آگاه و متوجه باشند و اسیر سیاست های غلط نشوند.

ما می‎توانیم به اهل سنت احتجاج کنیم و بگوییم: حالا در مورد خلافت بلافصل علی (ع) و امامت ائمه معصومین (ع) بحث نمی کنیم، ولی مگر پیغمبراکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) نفرمودند از اهل بیت متابعت کنید و کتاب خدا و عترت را متمسک شوید و اینها شما را از هدایت خارج نمی کنند؛ حالا که می‎توانید تحقیق کنید و این مسائل آزاد است چرا تحقیق نمی کنید؟ و همین طور می‎گویید ما شافعی، مالکی و... هستیم. خوب ببینید اهل بیت پیغمبر(ص) چه فرموده اند، اینها عترت پیامبرند، کلماتشان هست، قول آنها حجت است و اگر به دنبال فهم احکام هستید باید از این طریق وارد شوید. حتی اگر می‎خواهید سنت پیغمبراکرم (ص) را به دست آورید چرا سراغ مسلم و بخاری و... می‎روید و از اهل بیت سراغی نمی گیرید؟ آیا اهل بیت بیشتر از سنت پیغمبراکرم (ص) مطلع اند یا دیگران ؟ امام صادق (ع) می‎فرماید: "حدیثی حدیث أبی و حدیث

ناوبری کتاب