صفحه ۲۳۴

در این حدیث که از سنن ترمذی خواندیم کلمه "ثقلین" نیامده است، اما به کتاب خدا و عترت پیامبر تصریح شده و فرموده است اگر به اینها تمسک کنید گمراه نمی شوید؛ پس به طور قطع می‎فهمیم همان گونه که کتاب خدا حجت است و باید مطابق آن عمل کنیم، عترت و اهل بیت پیامبر هم حجت خدا هستند و لازم است به گفته های آنان عمل کنیم.

بنابراین پیامبراکرم (ص) می‎فرمایند: تأمل کنید که در مورد کتاب خدا و عترت من چگونه عمل می‎کنید، آیا به آنها بها می‎دهید و براساس گفته ها و دستورات آنها عمل می‎کنید و آیا روش آنها را معیار خود قرار می‎دهید؟ آیا تمسک به قرآن فقط قرائت آن، و تمسک به اهل بیت فقط زیارت کردن آنهاست ؟!

از این جمله حدیث که: "لن یفترقا حتی یردا علی الحوض": "قرآن و عترت هیچ گاه از هم جدا نخواهند شد تا در روز قیامت در حوض کوثر بر من وارد شوند" می‎توان فهمید که سلسله اهل بیت نیز همچون قرآن باید تا قیامت باقی و جاودان باشد؛ و همین می‎تواند دلیل دیگری بر حضور حضرت حجت (عج) و غیبت ایشان به شمار آید.

توصیه ای به برادران و خواهران اهل سنت

اینجا جا دارد به برادران و خواهران اهل سنت عرض کنیم حدیث ثقلین در کتابهای صحاح شما نقل شده است و در آن پیغمبراکرم (ص) تمسک به قرآن و عترت یعنی اهل بیت را مایه هدایت و گمراه نشدن دانسته است؛ خوب تمسک به قرآن مگر غیر از عمل به قرآن است، پس تمسک به اهل بیت هم به این معناست که به سخنان ایشان توجه کنیم و به آن عمل نماییم.

به برادران و خواهران اهل سنت می‎گوییم: شما با این همه سفارشات

ناوبری کتاب