صفحه ۲۳۳

خود کتابهای معتبر اهل سنت احادیث فراوانی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که نظیر این احادیث در مورد هیچ یک از صحابه و خلفای سه گانه ای که اهل سنت آنها را بر علی (ع) مقدم داشته اند وارد نشده است. و همان گونه که عرض شد حدیث ثقلین در سنن ترمذی نیز که آن هم مثل صحیح مسلم از صحاح ششگانه اهل سنت است نقل شده است؛ که چون مطالب بیشتری نسبت به نقل مسلم دارد یکی از آنها را هم ذکر می‎کنیم.

ترمذی هم بابی تحت عنوان "مناقب اهل بیت النبی" دارد که در آنجا حدیث ثقلین را از طریق زید بن ارقم و ابوسعید نقل کرده است. وی در این حدیث از ابوسعید و زید بن ارقم این گونه نقل می‎کند: "قالا: قال رسول الله (ص): انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی" ابوسعید و زید بن ارقم می‎گویند: پیغمبراکرم (ص) فرمود: "در بین شما مردم چیزی را باقی می‎گذارم که اگر به آن تمسک کنید بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد." "ما" در "ما ان تمسکتم" موصوله است و چون کلمه "ما" مفرد است ضمیر مفرد در "به" به آن برگشته است؛ وگرنه مقصود از "ما" دو چیز است، همان طور که از ادامه روایت معلوم می‎شود. در ادامه دارد: "أحدهما اعظم من الاخر" یعنی: "یکی از آن دو با عظمت تر از دیگری است." پس معلوم می‎شود آنچه مورد سفارش پیغمبراکرم (ص) است دو چیز است. "کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض": "یکی از آن دو کتاب خداست که ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین." یعنی قرآن وسیله ارتباط خدا با شماست، کلام خداست که خداوند با آن با شما سخن گفته است. "و عترتی أهل بیتی": "و عترت من، اهل بیت من." "و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض": "و کتاب و عترت هرگز از هم جدا نخواهند شد تا آن که در حوض کوثر بر من وارد شوند." "فانظروا کیف تخلفونی فیهما"الجامع الصحیح (سنن ترمذی)، ج 5، ص 663، حدیث 3788، تحقیق ابراهیم عطوه عوض (5 جلدی). "پس دقت کنید و ببینید چگونه درباره این دو بعد از من رفتار می‎کنید."

ناوبری کتاب