صفحه ۲۳۰

بنابر نقل مسلم در هر دو روایت، حصین از زید سؤالاتی درباره اهل بیت می‎کند که پاسخ به آنها در دو روایت متفاوت است. در حدیث اول وقتی می‎پرسد: "یا زید ألیس نساؤه من أهل بیته ؟" یعنی: "آیا زنان پیغمبر هم از اهل بیت هستند؟" پاسخ می‎دهد: "نساؤه من أهل بیته و لکن أهل بیته من حرم الصدقة بعده" یعنی: "زنان پیغمبر از اهل بیت هستند ولی اهل بیت پیامبر کسانی هستند که صدقه دادن به آنها بعد از پیغمبر حرام است." ولی در روایت دوم زید در پاسخ همین سؤال می‎گوید: "لا وایم الله ان المراءة تکون مع الرجل العصر من الدهر ثم یطلقها فترجع الی أبیها و قومها"صحیح مسلم، ج 4، ص 1873 و 1874 (ج 7، ص 123 چاپ دیگر)، حدیث 37. یعنی: "نه به خدا قسم، زن مدتی از روزگار را با مرد به سر می‎برد سپس مرد او را طلاق می‎دهد، پس زن به سوی پدر و قوم خود برمی گردد." یعنی اگر زن از اهل بیت شوهر محسوب می‎شد که نباید به سوی قوم و اهل خودش برمی گشت، پس معلوم می‎شود زن جزو اهل بیت پدرش است.

این احتمال هست که در روایت اول هم یک کلمه ای حذف شده است، مثلا بوده: "نساؤه لیس من اهل بیته"، و "لیس" حذف شده است، زیرا بعدش زید می‎گوید: "و لکن أهل بیته من حرم الصدقة بعده"؛ و کلمه "لکن" تناسب با این دارد که قبلش اهل بیت بودن زنان پیغمبر نفی شده باشد. مثلا اگر بپرسند: "هل رأیت زیدا؟" و شما زید را ندیده باشید می‎گویید: "لا و لکن رأیت عمروا"؛ ولی اگر زید را دیده باشید نمی گویید: "نعم و لکن رأیت عمروا !"

ما فعلا درصدد این نیستیم که بررسی کنیم مصادیق اهل بیت چه کسانی هستند، و قطع داریم که حضرت فاطمه (س) و ائمه معصومین (ع) اهل بیت پیغمبراکرم (ص) هستند؛ همانها که خداوند درباره ایشان فرمود: (انما یرید

ناوبری کتاب