صفحه ۲۲۷

فی اثبات امامة الائمة الاطهار". ایشان این کتاب را در رد کتابی به نام "التحفة الاثنا عشریة"اصل این کتاب توسط مؤلف آن به زبان فارسی نگاشته شده است؛ در سال 1227 هجری شیخ غلام محمد أسلمی آن را به عربی ترجمه کرد؛ سپس همین ترجمه عربی را محمود شکری آلوسی به سال 1301 هجری به صورت مختصر درآورده و چاپ کرد. تألیف محدث عبدالعزیز بن ولی الله بن عبدالرحیم دهلوی (م 1239 ق) که در رد امامت اهل بیت (ع) است نوشته است. دو مجلد از مجلدات عبقات - از چاپهای سابق با قطع بزرگ - به بحث درباره حدیث ثقلین اختصاص دارد.

زمانی که من خدمت مرحوم آیت الله بروجردی می‎رسیدم روزی دو جلد از کتاب عبقات الانوار را - که درباره حدیث ثقلین است - به من دادند و فرمودند: این دو جلد را خلاصه کنید تا آن را در ابتدای مجموعه "جامع الاخبار" چاپ کنیم. ما نیز این کار را انجام داده و خدمت ایشان دادیم، و ظاهرا از آن در نوشتن مقدمه کتاب استفاده کرده اند.در مقدمه جلد اول "جامع احادیث الشیعة" ص 19، آمده است که مرحوم آیت الله بروجردی تا اینجای مقدمه را به قلم خودشان نوشته اند ولی عمر ایشان به اتمام آن کفاف نداد؛ و چون ایشان می‎خواستند که حدیث ثقلین را به همراه شرحی از آن در مقدمه بیاورند و مطالب آن را آماده کرده بودند، فرزند ایشان به کمک بعضی از شاگردانش آن مطالب و یادداشت ها را تنظیم و آماده کردند و در دنباله مقدمه ایشان آوردند.

صاحب عبقات الانوار این روایت را با سندهای متعدد که بیش از بیست نفر از صحابه آن را نقل کرده اند بیان کرده، سند آنها را بررسی کرده، عالمان و نویسندگانی را که تا قرن سیزده هجری این حدیث را در کتابهایشان آورده اند ذکر کرده است، و مفصل درباره آن سخن گفته و قطعی الصدور بودن آن و نیز دلالتش بر امامت ائمه اهل بیت (ع) را اثبات کرده است.

البته نقل های این روایت تفاوتهای اندکی با هم دارد؛ مثلا در برخی به جای "ثقلین"، "خلیفتین" ذکر شده است و در برخی هیچ کدام ذکر نشده است، در برخی زیادی مختصری وجود دارد و... .

ناوبری کتاب