صفحه ۲۲۵

جایگاه اهل بیت: در نهج البلاغه

امام علی (ع) در یک فراز مانده به آخر خطبه 97 مطالبی را درباره اهل بیت پیغمبراکرم (ص) و لزوم پیروی از ایشان بیان داشتند و از جمله فرمودند: "أنظروا أهل بیت نبیکم، فالزموا سمتهم، واتبعوا أثرهم" یعنی: با دقت به اهل بیت پیغمبرتان بنگرید، پس ملازم طریقه و روش آنان باشید و آثار آنان را پیروی نمایید؛ "فلن یخرجوکم من هدی، و لن یعیدوکم فی ردی": پس متوجه باشید که آنان هیچ گاه شما را از مسیر هدایت بیرون نمی کنند و هرگز شما را در هلاکت نمی اندازند. در حقیقت حضرت می‎فرماید: کارهای ائمه از خطا و اشتباه مبراست.

آنچه حضرت علی (ع) در این خطبه بیان فرمود یکی از مواردی است که در نهج البلاغه درباره اهل بیت (ع) بیان فرموده اند.

امیرالمؤمنین (ع) همچنین در موارد دیگری از نهج البلاغه به بیان فضایل اهل بیت (ع) پرداخته و نسبت به آنان سفارش کرده اند؛ از جمله در خطبه دوم فرمودند: "موضع سره، و لجاء أمره، و عیبة علمه، و موئل حکمه، و کهوف کتبه، و جبال دینه. بهم أقام انحناء ظهره، و أذهب ارتعاد فرائضه" یعنی: "[ اهل بیت ] جایگاه اسرار، پناه فرمان، ظرف دانش، مرجع حکمت ها، مخزن کتابها، و کوههای پشتوانه دین اویند؛ پیغمبراکرم (ص) به وسیله آل خود پشت خمیده دین را راست کرد، و لرزش و اضطراب در دین را از میان برد."

و در بخش دیگری از این خطبه فرمودند: "لایقاس بآل محمد(ص) من هذه

ناوبری کتاب