صفحه ۲۲۳

( درس 139)

خطبه 97 (قسمت چهارم)

جایگاه اهل بیت: در نهج البلاغه

جایگاه اهل بیت: در حدیث متواتر ثقلین

حدیث ثقلین در صحاح اهل سنت

توصیه ای به برادران و خواهران اهل سنت

ناوبری کتاب