صفحه ۲۱۵

تعالیم ایشان عمل می‎کنیم. چنین بودن نتیجه اش جز هلاکت و نابودی نیست. بلکه برای رسیدن به سعادت و هدایت باید با دقت کردار و روشمان را با روش اهل بیت (ع) هماهنگ کنیم. امیرالمؤمنین (ع) در ادامه سخن برای این که مردم را ترغیب و تحریک کنند تا به وظایفشان عمل نمایند، فداکاری و عبادت و برخی دیگر از ویژگی های اصحاب پیامبراکرم (ص) را ذکر می‎کنند، و از این طریق درصدد توجه اصحاب خود به وظایف و مسئولیت هایشان هستند.

ویژگی هایی از اصحاب پیامبراکرم (ص)

"لقد رأیت أصحاب محمد(ص)، فما أری أحدا [ منکم ] یشبههم"

( هر آینه من اصحاب پیامبراکرم (ص) را دیده ام، پس هیچ کدام شما را شبیه آنان نمی بینم.)

لام در "لقد رأیت" لام جواب قسم محذوف است و برای تأکید می‎آید؛ یعنی به خدا قسم دیدم.

علی (ع) با تأکید می‎فرماید: هر آینه من اصحاب پیامبراکرم (ص) را دیدم و با ویژگی هایی که از آنها سراغ دارم هیچ کدام از شما شباهتی به آنها ندارید. آنها از خود گذشته بودند، با سختی ها و مصائب می‎ساختند، از دنیا بریده بودند و خداترس بودند.

البته ظاهر کلام حضرت این است که از یاران پیامبر که مورد توصیف و مدح امام هستند - مانند عمار یاسر - هیچ یک در این مجلس و پای منبر امام (ع) حضور نداشته اند؛ چرا که عمار یاسر و عده ای دیگر از صحابه پیامبر در جنگ صفین شهید شدند و این خطبه همان طور که عرض کردم بعد از جنگ صفین ایراد شده است.

بعد حضرت ویژگی های یاران پیغمبراکرم (ص) را بیان می‎کنند.

ناوبری کتاب