صفحه ۲۱۴

سپس حضرت علی (ع) جهت هماهنگی کامل مسلمانان با ائمه (ع) آنان را به همراهی و همگامی با ائمه (ع) سفارش می‎فرماید تا با پیشی گرفتن بر امامان خود همچون خوارج و برخی مقدسین به ضلالت گرفتار نشوند.

گمراهی و هلاکت، نتیجه انحراف از اهل بیت:

"و لا تسبقوهم فتضلوا"

( و بر ایشان سبقت نگیرید که گمراه می‎شوید.)

برخی از مردم به اصطلاح از خدا و رسول هم مقدستر هستند، چیزی را که شرع می‎گوید جایز است بر خود حرام می‎کنند و گاهی به همین جهت مرتکب حرام می‎شوند؛ مثلا روزه وقتی برای انسان ضرر داشته باشد و موجب مرض یا اشتداد مرض شود واجب نیست، ولی تقدس بعضی گل می‎کند و می‎گویند من هر طور باشد روزه ام را می‎گیرم؛ این پیشی گرفتن بر خداست، خدا فرموده روزه نگیر ولی من دلم نمی آید روزه ام را بخورم ! خلاصه باید به همان که شرع فرموده پایبند بود و از خدا و پیغمبر جلو نیفتاد، که نتیجه این کار ضلالت و گمراهی است.

"و لا تتاخروا عنهم فتهلکوا"

( و از آنان عقب نیفتید که هلاک می‎شوید.)

همان طور که نباید بر اهل بیت (ع) پیشی گرفت نباید از آنها عقب ماند، که عقب افتادن از اهل بیت (ع) هلاکت را درپی دارد. برخی از ماها خودمان را شیعه علی (ع) و پیرو ائمه (ع) می‎دانیم ولی کار و سخن و زندگی خود را با تعالیم اهل بیت (ع) هماهنگ نمی کنیم. در گفتارمان از آنان می‎گوییم ولی اعمال و رفتارمان فرسنگ ها با اعمال و رفتار ایشان فاصله دارد و گاهی کاملا عکس

ناوبری کتاب