صفحه ۲۱۲

انسان تا لحظه مرگ و تا وقتی در این دنیاست در حال سیر و حرکت است، و اگر در طریق هدایت قرار گرفته باید خدا را شاکر باشد، ولی در عین حال باقی ماندن در مسیر حق را از خدا طلب کند و متوجه خود باشد که از مسیر درست منحرف نشود. مهم به پایان بردن عمر در مسیر حق است؛ و شاید همین مطلب رمز طلب هدایت به صراط مستقیم در نمازهای یومیه است که در هر نمازی دو بار به خدای متعال عرضه می‎داریم: (اهدنا الصراط المستقیم) سوره فاتحه (1)، آیه 6. یعنی: "خدایا ما را به راه راست هدایت فرما." تا از مسیر حق و مستقیم منحرف نشویم.

همگامی با قیام و سکوت اهل بیت:

"فان لبدوا فالبدوا"

( پس اگر آنها برجای ماندند شما هم برجای بمانید.)

"لبد بالا رض" یعنی به زمین چسبید؛ "لبد بالمکان" یعنی در آن مکان اقامت کرد و ماندگار شد. در عبارت حضرت "لبد" کنایه از قیام نکردن است؛ یعنی اگر اهل بیت برای مبارزه شمشیر نکشیدند و قیام نکردند شما از آنها پیروی کنید و همانند ایشان سکوت کنید.

برای قیام و حرکت باید شرایط فراهم باشد، هر حرکتی مطلوب نیست، قیامی مطلوب است که زمینه سازی شده باشد و مقدماتش فراهم و امید به پیروزی باشد؛ در غیر این صورت نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. به همین جهت ائمه (ع) در مواردی به صلاح می‎دیدند که حرکتی انجام ندهند. یکی از کارهای مهم قبل از هر حرکت و قیام، تربیت نیروهای فداکار و آگاه است، قیام بدون نیروی تربیت یافته راه به جایی نمی برد، عده ای هم کشته می‎شوند و خونشان هدر می‎رود. از این رو امام

ناوبری کتاب