صفحه ۲۱۰

نظر می‎گویند. به عنوان مثال "نظر فی حلالنا و حرامنا"کافی، ج 1، ص 67، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، حدیث 10. - که در مقبوله عمربن حنظلة از امام صادق (ع) روایت شده است - نظر سطحی را نمی فرماید؛ نظر دقیق را می‎فرماید که انسان خوب به عمقش توجه کند.

علی (ع) در این عبارت مردم را به دقت و تأمل در رفتار و کردار اهل بیت (ع) فرا می‎خوانند. همان طور که بارها عرض کرده ام سیره و سنت معصومین (ع) - اعم از پیغمبراکرم (ص) و ائمه اطهار - حجت است؛ و سنت اعم از قول، فعل و تقریر ایشان است؛ همان گونه که سخن و عمل معصوم برای ما محور و حجت است، اگر در حضور آنان کاری انجام شد و آنان نهی نکردند دلیل بر مشروعیت آن کار است و این روش را "تقریر" معصوم می‎گویند.

"فالزموا سمتهم"

( پس به روش آنها ملتزم باشید.)

"سمت" یعنی روش و طریقه. می‎فرماید: ملتزم به سیره و طریقه اهل بیت (ع) باشید و بر طبق آن عمل کنید. در اینجا حضرت نفرموده "فالزموا قولهم"، چرا که علاوه بر قول، فعل و تقریر و روش معصوم (ع) هم حجت است و "سمت" همه اینها را شامل می‎شود.

"واتبعوا أثرهم"

( و از اثر آنان پیروی کنید و قدم جای قدم آنها بگذارید.)

اثر و آثار بسا الفاظ را نیز در بردارد و کتاب و هر نوشته جزو آثار محسوب می‎شود. می‎فرماید: از آثار و از آنچه از ناحیه اهل بیت نزد شما هست پیروی کنید، و پا جای پای آنها بگذارید، نه از آنها عقب بمانید و نه از آنها پیشی

ناوبری کتاب