صفحه ۲۰۹

"خطبه 97 - قسمت سوم"

"أنظروا أهل بیت نبیکم، فالزموا سمتهم، واتبعوا أثرهم؛ فلن یخرجوکم من هدی، و لن یعیدوکم فی ردی. فان لبدوا فالبدوا، و ان نهضوا فانهضوا، و لا تسبقوهم فتضلوا، و لا تتاخروا عنهم فتهلکوا.

لقد رأیت أصحاب محمد(ص)، فما أری أحدا [ منکم ] یشبههم؛ لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا، و قد باتوا سجدا و قیاما، یراوحون بین جباههم و خدودهم، و یقفون علی مثل الجمر من ذکر معادهم. کان بین أعینهم رکب المعزی من طول سجودهم. اذا ذ کر الله هملت أعینهم حتی تبل جیوبهم؛ و مادوا کما یمید الشجر یوم الریح العاصف خوفا من العقاب و رجاء للثواب."

لزوم پیروی از اهل بیت:

"أنظروا أهل بیت نبیکم"

( به اهل بیت پیامبرتان بنگرید.)

در این بخش از خطبه، امیرالمؤمنین (ع) مردم را به سوی اهل بیت پیغمبراکرم (ص) دعوت می‎کند و آنها را به پیروی از آنان فرا می‎خواند.

"أنظروا" فعل امر از "نظر، ینظر" است. "نظر" با "ابصار" متفاوت است؛ "ابصار" دیدن است؛ "نظر" یعنی دیدن با دقت و همراه با تأمل، دیدنی که عمیق و دقیق باشد را

ناوبری کتاب