صفحه ۲۰۶

"و انی لعلی الطریق الواضح ألقطه لقطا"

( و همانا من بر راه واضح هستم و آن را آشکارا می‎جویم.)

"علی" برای استعلاء است. می‎فرماید: من بر راه واضح و روشن حق تسلط دارم و هیچ شک و شبهه ای نسبت به آن ندارم. این گونه نیست که در کوره راه پا گذاشته باشم و ندانم کدام راه درست و راه هدایت است و کدام راه نادرست و راه گمراهی است.

وقتی کسی چیزی را از زمین بردارد عرب می‎گوید: "لقط الشئ"؛ به چیزی که گم شده و روی زمین افتاده "لقطة" می‎گویند، از این باب که آن را از روی زمین برمی دارند. امام (ع) می‎خواهند با این جمله احاطه خود بر راههای گمراهی و هدایت را بیان کنند؛ و این که ایشان همچون کسی که چیزی را که بر زمین افتاده برمی دارد از بین راههای مختلف، طرق ضلالت را از طریق هدایت بازمی شناسد و راه هدایت را برمی گزیند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

ناوبری کتاب